Artikel 10 - Bijlage X Informatie en schema’s inzake vakantierechten en verjaring, behorend bij Artikel 59 en Artikel 60

Veranderde wetgeving
Per 1 januari 2012 is de Vakantiewet (Artikel 7:634 t/m 645 BW) veranderd. Door de nieuwe wet ontstaat er verschil in behandeling tussen de wettelijke vakantiedagen en de bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen vervallen na een half jaar volgend op het jaar waarin ze werden opgebouwd. De overheid wil met het oog op de veiligheid en gezondheid van de werknemer het opnemen van vakantiedagen stimuleren.

Voor de bovenwettelijke dagen blijft de verjaringstermijn van 5 jaren na het jaar waarin ze werden opgebouwd van kracht. Deze verjaringstermijn blijft ook bestaan voor de dagen die zijn opgebouwd voor 1 januari 2012.

Verder is in de nieuwe Vakantiewet geregeld dat in geval van ziekte over de gehele ziekteperiode alleen de wettelijke vakantiedagen worden opgebouwd.

Onderscheid wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen
Voor vakantiedagen opgebouwd vanaf 1 januari 2012 moet onderscheid gemaakt worden naar wettelijke dagen en bovenwettelijke dagen.

  1. Het aantal wettelijke vakantiedagen is 20 dagen per jaar bij een voltijdsdienst-verband. Deze dagen vervallen 6 maanden na het jaar waarin ze werden opgebouwd. Dus de dagen die in 2012 worden opgebouwd, vervallen per 1 juli 2013, etc.
  2. Voor de bovenwettelijke dagen vanaf 1 januari 2012 geldt een verjaringstermijn van 5 jaren.
  3. Bovenwettelijke dagen in de cao LEO zijn de volgende:
    • de dagen in Artikel 59 Lid 1 die de 20 dagen te boven gaan;
    • de dagen in Artikel 59 Lid 2 en Artikel 59 Lid 3. Dat zijn de extra dagen voor 55-plussers en de extra dagen bij een langdurige arbeidsovereenkomst.

Schema vervaldata en verjaringsdata behorend bij Artikel 60 Lid 4

In het hierna volgende schema staan de verval- en verjaringstijdstippen vermeld bij de diverse dagen en jaren:

Opbouw

Vervaldatum 

Verjaringsdatum

Wettelijke en bovenwettelijke dagen van vóór 1 januari 2012

 

5 jaar na opbouw d.w.z. uiterlijk 31-12-2017

wettelijke dagen 2013

1-7-2014

 

wettelijke dagen 2014

1-7-2015

 

wettelijke dagen 2015

1-7-2016

 

wettelijke dagen 2016

1-7-2017

 

bovenwettelijke dagen 2012

 

31-12-2017

wettelijke dagen 2017

1-7-2018

 

bovenwettelijke dagen 2013

 

31-12-2018

Wettelijke dagen 2018

1-7-2019

 

bovenwettelijke dagen 2014

 

31-12-2019

Wettelijke dagen 2019

1-7-2020

 

bovenwettelijke dagen 2015

 

31-12-2020

bovenwettelijke dagen 2016

 

31-12-2021

bovenwettelijke dagen 2017

 

31-12-2022

Bovenwettelijke dagen 2018

 

31-12-2023

Bovenwettelijke dagen 2019

 

31-12-2024