Artikel 15 - Loonspecificaties

Lid 1

De werkgever is verplicht bij elke uitbetaling van het loon aan de werknemer een schriftelijke specificatie te verstrekken. De loonspecificatie bevat:

  • het loonbedrag;
  • de bedragen waaruit het loonbedrag is samengesteld;
  • de bedragen die op het loonbedrag zijn ingehouden;
  • de onkostenvergoedingen;
  • het loon waarop een werknemer aanspraak heeft volgens de Wet minimum loon en minimumvakantiebijslag (rekening houdend met de leeftijd van de werknemer en de termijn waarover het loon berekend is);
  • de naam van de werkgever;
  • de naam van de werknemer;
  • de termijn waarop de uitbetaling betrekking heeft;
  • de overeengekomen arbeidsduur.

Lid 2

De werknemer is verplicht bij contante uitbetaling van het loon voor ontvangst te tekenen.