Artikel 31 - Onwerkbaar weer

Lid 1

Als de werkzaamheden door ongunstige weersomstandigheden niet kunnen worden verricht door de werknemer, ongeacht de tijdsduur van die omstandigheden:

  • is de werkgever verplicht het feitelijk loon door te betalen; en
  • is de werknemer verplicht voor de werkgever andere werkzaamheden op het bedrijf te verrichten.

Lid 2

Voor arbeidsovereenkomsten met overbrugging geldt een afwijkende regeling.