Artikel 3 - Looptijd

Deze cao geldt voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2019.