Artikel 44 - Vakantietoeslag

Lid 1

De werkgever betaalt de werknemer een vakantietoeslag van 8,33% van het feitelijk loon, met uitzondering van de beloning voor overwerk zoals bedoeld in de Artikel 28 en Artikel 48 en met inbegrip van de toeslag voor het werken op onaangename uren zoals bedoeld in Artikel 49.

Lid 2

  1. De werkgever en de werknemers spreken op bedrijfsniveau af op welk moment de vakantietoeslag wordt uitbetaald en leggen dit vast in een collectieve regeling.
  2. De werkgever en de werknemers kunnen de volgende momenten van uitbetaling kiezen:
    • 1x per jaar (in mei);
    • 2x per jaar (in mei en november);
    • bij iedere loonbetaling.
  3. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst betaalt de werkgever de werknemer het bedrag aan vakantietoeslag waarop hij op dat tijdstip, met inachtneming van het gestelde onder b, recht heeft.